top of page

Terms & Conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN


Welkom op onze website. Door te blijven browsen en gebruik te maken van deze website, stemt u in met de Algemene Voorwaarden en ons Privacybeleid. Deze regelen onze relatie met u met betrekking tot deze website. Gebruik deze website niet als u het niet eens bent met enig deel van de Algemene Voorwaarden.

Het product Alphathor, eigendom van Alphadam sp. z o.o., PL 87-207 Dębowa Łąka 45, wordt hierin aangeduid.

De gebruiksvoorwaarden van deze website:

 • De inhoud van deze website is bedoeld voor algemene informatie en gebruik. Het kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
   

 • Wij of derde partijen bieden geen garantie voor de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen op deze website voor een specifiek doel. Onnauwkeurigheden of fouten kunnen voorkomen en wij zijn niet aansprakelijk voor dergelijke gevallen, voor zover toegestaan door de wet.
   

 • U gebruikt de informatie op deze website op eigen risico. Zorg ervoor dat producten, diensten of informatie voldoen aan uw specifieke vereisten.
   

 • Het materiaal op deze website is ons eigendom of in licentie gegeven. Reproductie is verboden, behalve in overeenstemming met de copyrightkennisgeving.
   

 • Ongeoorloofd gebruik van deze website kan leiden tot een vordering tot schadevergoeding en/of een strafbaar feit zijn.
   

 • Het is verboden onwettige inhoud op deze website te plaatsen of aan te bieden.
   

 • Deze website kan links naar andere websites bevatten. Deze dienen ter informatie en betekenen niet dat wij die website(s) onderschrijven. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte website(s).
   

 • Klachten over de werking of het gebruik van deze website kunt u schriftelijk indienen op het bovenstaande adres. We zullen reageren op klachten en de toepasselijke rechtsmiddelen toepassen.
   

 • Uw gebruik van deze website en geschillen die daaruit voortvloeien, vallen onder de wetten van Polen. U gaat ermee akkoord dat de rechtbanken van Polen exclusieve jurisdictie hebben in elk geschil.
   

De inhoud van www.alphathor-epdm.be valt onder het auteursrecht © Alphathor, Alphadam sp. z o.o..

bottom of page